paziteli.bg@gmail.com ; pr.paziteli@abv.bg

КЛЕТВА

НА СДРУЖЕНИЕ

„ПАЗИТЕЛИ НА БЪЛГАРЩИНАТА”

Аз, …………………………………………………………,

като встъпвам в редиците на сдружение

„Пазители на българщината”, тържествено се

ЗАКЛЕВАМ:

 

  • С всички свои сили и с делата си да подкрепям родолюбивите каузи на сдружението
  • Да спазвам поетите обещания и да довеждам начинанията си докрай
  • Да работя всеотдайно за опазването и популяризирането на българската история, култура, език, традиции и фолклор
  • С всяко свое действие да подкрепям българския дух, възпитаването в патриотизъм и почит към героите на България
  • Думите ми да се покриват с делата ми, а те да са такива, че да не се срамувам от тях
  • Заклевам се да обичам народа и страната си със същата сила и преданост, с каквато и героичните ми прадеди
  • Заклевам се да пазя живи националните ценности и националната памет, и да ги предам на децата и внуците си

 

 

Ако наруша дадената днес клетва,

нека името ми се покрие с позор!

ЗАКЛЕХ СЕ!

 

 

 

  Дата: …………                                                                                                   Подпис: ……………..