paziteli.bg@gmail.com ; pr.paziteli@abv.bg

Събор „Войводска среща”

Съборът „Войводска среща” се осъществява по идея на Христо Ив. Димитров – хореограф и продуцент на НФА „Българе”. Ще се провежда всяка година в уикенда около 18 юли – рождената дата на Апостола на свободата Васил Левски.
Мястото на събора е същото, където през август се провежда международният Фестивал на фолклорната носия – в местността Добромерица до село Жеравна, община Котел.
Участието в събора става на организирани чети (дружини, организации), които могат да бъдат мъжки, женски или смесени. Индивидуални участници се допускат само ако са дарители, съратници или гости на събитието. Всеки участник заплаща сумата от 20 лева, която е за организацията на събора и за каузата на събитието.
Облеклото по време на събора е национална фолклорна носия, четническа или старинна българска военна униформа. Дарителите могат да са облечени и алафранга, а свещениците – в расо. Съвременни облекла не се допускат.
Всяка чета трябва да се състои от минимум 11 участници /четници/, като сред тях да са избрани войвода, подвойвода, знаменосец и касиер. Имената на последните четирима се записват в регистрите на сдружението „Пазители на българщината”. Всяка от четите задължително си има име и знаме. Когато се представя четата, се обявява името й, от кое населено място е и съответно кои са войводата, подвойводата и знаменосецът.
Войводи на четите могат да бъдат мъже или жени, навършили 21 години. Приемането на нов войвода става с одобрението на останалите войводи по приетите правила на сдружението. В него членуват само войводите, почетните членове и значимите дарители, както и съратници. Подвойводите могат да присъстват на събранията на сдружението, но нямат право на глас. Сдружението определя каузата на събора, приема нови членове и си избира ръководен орган. По време на събранията присъстващите винаги трябва да са облечени в съответното горепосочено облекло.
Всяка чета избира своя кауза, която обявява пред целия събор и за която ще дава ежегоден отчет на събора следващото лято. Каузата задължително трябва да бъде свързана със запазването на българския дух, култура, традиции и фолклор, материалното и нематериалното ни наследство, както и с възпитанието в патриотизъм и почит към героите на България. Каузата може да бъде повече от една.
Всеки нов кандидат за войвода трябва да има поръчител от останалите войводи. При ръкополагането си войводата дава клетва да обича България и да работи за запазването и популяризирането на българските история, култура, традиции, език и фолклор. Членовете на неговата чета съответно дават подобна клетва пред самия него.
За нарушение на правилата на събора от член на някоя от четите се наказват войводата и цялата чета. При по-сериозни провинения съветът на войводите може да предприеме изключване.
Допуска се на събора войводите да водят свои гости и съратници, като поемат разходите за тях. Дарителите, войводите, подвойводите и почетните войводи се настаняват в специален войводски кът, където не се допускат други участници.
Целта на събора и сдружението е съхранението и разпространението на българските история, култура, език и фолклор; изграждането и реставрирането на паметници и музеи, издаване на книги, организиране на патриотични събития, както и взаимопомощ между членовете, и др.
Сдружението и съборът нямат политически, икономически и религиозни цели. Те работят за запазване на етническия мир в България и не допускат подклаждане на вражда на етническа или религиозна основа.